Աստվածաշնչի գրքերը

   Աստվածաշունչը կազմված է Հին և Նոր Կտակարաններից: Հին Կտակարանը պարունակում է 39 գիրք, իսկ Նոր Կտակարանը՝ 27:

 

   Աստվածաշնչի բոլոր գրքերը բաժանված են գլուխների, իսկ գլուխները՝ համարների, այն է՝ այդ գլուխների բոլոր նախադասությունները համարակալված են:

 

   Հին Կտակարանի բաժանումը համարների կատարվել է 15-րդ դ.՝ Նաթան Եբրայեցու կողմից: 16-րդ դ. Եվրոպայում առաջին անգամ Նոր Կտակարանը, ապա և բովանդակ Աստվածաշունչը համարակալել է փարիզաբնակ գիտնական, տպագրիչ Ռոբերտ Սթիվենսը:

 

   Գլուխների և համարների բաժանումն օգնում է մեզ արագ գտնելու անհրաժեշտ հատվածը:

 

Օրինակ՝ Առակներ 22.12

«Սիրտդ տուր խրատի ու ականջներդ՝ գիտության խոսքերին»:

   Այստեղ «Առակներ»-ը գիրքն է մատնանշում, 22-ը՝ գլուխը, իսկ 12-ը՝ համարը:

 

   Այժմ բացի՛ր Աստվածաշունչդ և փորձիր գտնել հետևյալ համարները.

   Սաղմոս 19.14

   Մատթեոս 5.13

   Փիլիպեցիներին 4.4

   Ժողովող 3.1